Fotografije 09.05.2016. godine

U Vijećnici Banskog dvora u 12,00 časova održala se panel diskusija na temu „Antifašizam u procesu zaborava“,
Učestvovali su: Vule Žurić.
Ante Tomić,
Olga Manojlović-Pintar,
Dino Šaran,
Moderator:Muharem Bazdulj,
U saradnji sa Udruženjem „Sloboda“.

slikaa1webslikaa2webslikaa3web

Share