VIDEO

Etno grupa TRAG – Mesečina – Banski dvor

VIDEO |
Share

Etno grupa TRAG – Sude mi e vedro nebo – Banski dvor

VIDEO |
Share

STÜBAphilharmonie

VIDEO, SNIMCI PRETHODNIH DOGAĐAJA |

STÜBAphilharmonie je simfonijski orkestar, koji je osnovan od strane mladih ljudi iz Njemačke, Tiringije, više od 10 godina na sopstvenu inicijativu. Od mala grupa muzičara razvio klub koji je trenutno sastoji od 150 volontera iz svih krajeva Nemačke. ono što …

Share