Fotografije 26.06.2017. godine

U Vijećnici Banskog dvora u 20.00 časova održao se koncert – Muhamed Sadović, klavir (Sarajevo).

slika1-web slika2-web slika3-web slika4-web slika5-web

BIOGRAFIJA

Muhamed Sadović je rođen 09.03.2002.godine u Sarajevu. Već u predškolskim aktivnostima imao je interes za scenski i muzički nastup, te  je uspješno završio seminar modernog plesa u Javnoj ustanovi „ Centar za kulturu Sarajevo“.  U cilju daljnjeg muzičkog obrazovanja upisuje Osnovnu muzičku školu     „ Mladen Pozajić“ u Sarajevu, odsjek klavir, gdje vrlo brzo savladavši školski program ističe se na školskim nastupima kao piano talenat i osvaja prvu nagradu na Federalnom takmičenju u klaviru, održanom 2013.godine u Sarajevu. Prije uspjeha na domaćim takmičenjima ubrzo pokazuje svoj pravi muzički talenat i osvaja: Specijalnu nagradu i 100 bodova na Slobomir univerzitetu u Bijeljini 2013. ,  prva mjesta na međunarodnim takmičenjima za solo klavir održanim na: Slobomir univerzitetu u Bijeljini  2015. godine, „Banjalučkom bijenalu“ međunarodnom pijanističkom takmičenju 2014. godine u Banskom dvoru – Kulturnom centaru u  Banja Luci. Naporan rad na naprednom muzičkom programu donosi najveći uspjeh na svjetski  renomiranom međunarodnom takmičenju: „International Competition Pianotalents“ 2014. godine u organizaciji Casa di Riposo Fondazione,   G. Verdi  u Milanu gdje osvaja  treće mjesto i diplomu u konkurenciji od 32 muzička piano talenta iz cijelog svijeta. Radi daljeg muzičkog usavršavanja prešao je u Osnovnu muzičku i baletsku školu       „ Novo Sarajevo“, u klasu prof. Suzane Bevande Sijarić  gdje sa odličnim uspjehom završava šesti razred. Istovremeno je  odličan učenik devetog razreda Osnovne škole „Safvet Beg Bašagić“ sa prosjekom 5,0.

Učestvovao je : Na večeri pobjednika u Bošnjačkom institutu fondacija „Adil Zulfikarpašić“  Sarajevo. Internacionalnom seminaru muzičkih pedagoga u Dubrovniku 2015. godine i dobio diplomu od predavača prof. Jokut Mihajlović . Klavirskoj radionici prof. Đura Tikvice održanoj 2015.godine u Sarajevu, gdje je dobio diplomu za aktivno učešće u radu klavirske radionice. Klavirskoj radionici prof. Borisa Kraljevića održanoj 2016. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.

Nastupio je na koncertu klasične muzike u Qataru – Dohi održanom 27.01.2016.godine. Na Internacionalnom takmičenju Davorin Jenko u Beogradu 2016. godine  gdje osvaja drugu nagradu. Na Međunarodnom takmičenju mladih pijanista u Šapcu 2016. godine gdje osvaja drugu nagradu.

Na „Banjalučkom bijenalu“ – međunarodnom takmičenju mladih pijanista osvaja prvu nagradu održanom 21.05.2016.godine  u Banskom dvoru – Kulturnom centru. Na međunarodnom takmičenju mladih pijanista: Rising Stars Grand Prix Berlin 2016. godine u konkurenciji preko stotinu mladih pijanista iz cijelog svijeta osvaja  treću nagradu, a nakon toga i prvu nagradu u Austriji – Salzburg, gdje je nastupio na koncertu pobjednika dana 13.07.2016.godine u Wiener Sall Mozarteum. Uspješno završava Međunarodnu ljetnu glazbenu školu u Pučišću – Brač Hrvatska, u klasi profesorice Ivanke Kordić iz Zagreba, u avgustu 2016.godine. Osvojio je Prvu nagradu GRAND PRIZE VIRTUOSO WIENNA i pozvan je da nastupa u Metallener Saal Musikverein (Beč) dana 22.09. 2016. godine. Virtuoznim nastupom u Musikverein (Beč) na večeri pobjednika GRAND PRIZE VIRTUOSO WIENNA još jednom dokazao svoj neosporni muzički talenat.

Osvojio je prvu nagradu  GRAND PRIZE VIRTUOSO London, i nastupio je 13.12.2016. godine, u Royal Albert Hall (London). Imao je zapažen nastup na otvaranju festivala  „Sarajevska zima“ u Gradskoj Vijećnici u Sarajevu. Učestvovao je u master klasu kod prof. Planinke  Jurišić  održanom u martu 2017. godine  u Sarajevu.

Učestvovao je u master klasu kod prof. Ruben Dalibaltayan održanom u martu 2017. godine  u Sarajevu u sklopu Piano festa  „Tattile“  i nastupio na koncertu u Bošnjačkom institutu fondacija „Adil Zulfikarpašić“  Sarajevo. Na takmičenju pijanista Kantona Sarajevo održanom 14.04.2017.godine  u Sarajevu osvojio je Specijalnu nagradu sa titulom Laureat.

Share