Fotografije 22.06.2016. godine

U Vijećnici Banskog dvora u 19,00 časova održao se godišnji koncert učenika Instituta „OPUS CONMUSICA“, Banja Luka.

slika1-web slika2-web slika3-web

Share