Fotografije 18.04.2017. godine

U Koncertnoj dvorani Banskog dvora u 20,00 časova održao se koncert gudačkih kvarteta,
Učestvovali su: profesori i studenti Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

image-0-02-05-98d157961065565144d3b1e8658593ba3b7038897e46a61acb4f83fca8832693-V image-0-02-05-5971710a02276314d75e2c52a35c190ef94b126cdcc177177a7870b44eea0934-V image-0-02-05-b466f5c5ae08864b6a90a983529faf0296147f0f06196a267a0b2d367a799767-V image-0-02-05-ba2b51d1e23bdc557dc8f46a650f8c62d154c3072568e6a648c3e5ec1e64831c-V

Ivan Otašević, studije violine završio je u klasi prof. Uroša Pešića na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Magistrirao je na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci u klasama prof. Uroša Pešića i prof. Maje Jokanović. Zaposlen je na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci kao predavač na predmetu violina, u zvanju docenta.

Milutin Mladenović studije violončela diplomirao je na Moskovskom državnom konzervatorijumu Čajkovski, u klasi profesora Kirila Rodina, a magistrirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Viktora Jakovčića i Relje Ćetkovića. Bavi se pedagoškim radom kao vanredni profesor na Katedri za gudačke instrumente na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu i na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Nemanja Marjanović diplomirao je i magistrirao na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Dejana Mlađenovića, a trenutno je na doktorskim studijama na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Postdiplomske studije završava i u Madridu na visokoj školi za muziku Kraljica Sofija (Escuela Superior de Musica Reina Sofia) u klasi renomiranog svjetskog solo violiste Žerarda Kozea (Gerard Caussea). Predaje na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu i na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Sonja Vojvodić je osnovne studije završila na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i master studije na FMU Beograd u klasi prof. Maje Jokanović. Trenutno je zaposlena kao asistent na predmetu violina na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Milana Smiljanić je prvi cilus studija završila na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, u klasi prof. Uroša Pešića i Maje Jokanović. Trenutno pohađa master studije u klasi prof. Maje Jokanović, takođe na AUBL, gdje je i zaposlena, kao asistent prof. Ivanu Otaševiću.

Nataša Grujinović je završila osnovne studije na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, smjer violina, u klasi prof. Marije Misite. Zaposlena je u Školi za osnovno muzičko obrazovanje „Prnjavor“.

Srna Majar je završila Osnovnu muzičku školu „Vlado Milošević“ u klasi prof. Dušana Šestića  – violina, i  Srednju muzičku školu u klasi prof. Mirjane Bubić – viola. Trenutno je na trećoj godini Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci u klasi prof. Nemanje Marjanovića.

Ozren Četković  je završio osnovnu i srednju muzičku školu Vlado Milošević u Banjoj Luci.  Diplomirao na odsjeku za violončelo u klasi profesora Branislava Petrovića 2010. godine na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Trenutno je na master studijama u klasi prof. Milutina Mladenovića.

Share