Fotografije 12.12.2016. godine

U Vijećnici Banskog dvora u 19,00 časova održao se pedesti koncert – Ansambl Zdravka Ćosića “Veče uz Prim“,
Gosti:
– Ansambl „Libertango“ Banja Luka,
– Muška pjevačka grupa ANIP „Veselin Masleša“ Banja Luka,
– Nine Veličkovski – solista Kumanovo.

slika1-web slika3-web slika5web

 

Share