BANSKI DVOR

Program za mjesec MART 2017. godine

BANSKI DVOR, MJESEČNI PROGRAM BANSKOG DVORA, NAJAVA DOGAĐAJA, NOVOSTI |

PROGRAM ZA MJESEC  MART 2017. GODINE … Veliki salon, Izložba posvećena ruskoj carskoj porodici pod nazivom „Romanovi“, U saradnji sa Pravoslavnim Imperatorskim Društvom u Republici Srpskoj, … Mali salon, Izložba fotografija Drage Daše Gajić, … Tvrđava Kastel – Kamena kuća, Izložba …

Share

VIRTUELNA ŠETNjA KROZ BANSKI DVOR

BANSKI DVOR, NOVOSTI |
Share

Tenderska dokumentacija za usluge fizičkog obezbjeđenja

BANSKI DVOR, OBAVJEŠTENjA |

JU „Banski dvor – Kulturni centar“ objavljuje tendersku dokumentaciju za nabavku usluge fizičkog obezbjeđenja Kamene zgrade i Ljetne pozornice u tvrđavi Kastel za potrebe JU „Banski dvor – Kulturni centar“ Banja Luka.   TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA KASTEL 2017

Share

ZAPISI IZ ARHIVA: Izgradnja palata Banske uprave i Banskih dvora: Dvije nesuđene skice

PRESS CLIPPING, BANSKI DVOR, ISTORIJAT BANSKOG DVORA |

ZAPISI IZ ARHIVA: Izgradnja palata Banske uprave i Banskih dvora: Dvije nesuđene skice Odmah po osnivanju Vrbaska banovina je kod Hipotekarne banke podigla dugoročni zajam od 40 miliona dinara, od kojih su podignuti palata za banovinske kancelarije, banski dvori i …

Share

Banjaluka početkom februara 2012.godine

BANSKI DVOR, SNIMCI PRETHODNIH DOGAĐAJA |
Share

123