Banskom dvoru Orden Njegoša

Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, povodom 9. januara 2017. godine – Dana republike – za rad i rezultate u oblasti kulturne djelatnosti i dostignuća od šireg značaja u afirmaciji Republike Srpske, dodjelio Javnoj ustanovi Banski dvor – Kulturni centar Banja Luka

ORDEN  NjEGOŠA  II  REDA

20170108_Ordeni_FOTO_Borislav-Zdrinja_-(1)-webPredsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i Direktor Banskog dvora Milorad Petrić

 
 
orden-njegosa-sl-4Direktor Banskog dvora Milorad Petrić i Predsjednik Upravnog odbora Banskog dvora Milan Balaban, ambasador u penziji
 
 
orden-njegosa-sl-5             Direktor Banskog dvora Milorad Petrić, Predsjednik Republike Srpske               Milorad Dodik i urednik muzičkog programa Banskog dvora Marina Petrić
 
 
 
orden-njegosa-sl-3      Milan Balaban, Milorad Petrić, Marina Petrić, Nedeljko Čubrilović (Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske), Arie Livne, Mladen Bojinović
 
 
orden-njegosa-sl-2                    Milan Balaban, Milorad Petrić, Nedeljko Čubrilović (Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske), Arie Livne,  Mladen Bojinović
Share